Instalație de control și reglare pentru compresoare de gaze

Portofoliu

Instalație de control și reglare pentru compresoare de gaze

Una din cele mai importante soluţii tehnice elaborate de S.C. Hasel Industrial S.R.L. poartă numele de “INSTALAŢIE DE CONTROL ŞI REGLARE ÎN CONSTRUCŢIE ANTI EXPLOZIVĂ PENTRU COMPRESOARE DE GAZE NATURALE”. Aceasta a fost brevetată în anul 1999 și constă într-o instalaţie de automatizare complexă ce permite funcţionarea agregatelor de comprimare gaze naturale fără supraveghere umană locală şi în deplină siguranţă, asigurând totodată şi posibilitatea transmiterii la distanţă a parametrilor de funcţionare a acestor agregate în vederea realizării unui control de tip SCADA.

Prima implementare a brevetului de invenţie, având numărul de înregistrare la OSIM RO 116112/1999 s-a realizat în anul 1999 având ca rezultat automatizarea completă a funcţionării agregatelor de comprimare cu pistoane acţionate electric sau cu motor termic, din cadrul unor staţii de comprimare ale ROMGAZ. La acea oră sistemul de automatizare executat pe baza soluţiei tehnice brevetate consta într-un tablou local de automatizare executat în construcţie anti explozivă, dotat cu logică programată, care prelua prin semnale electrice analogice tipizate, parametri de funcţionare ai agregatului de comprimare de la traductoarele amplasate în punctele de măsură şi transmitea către elementele de execuţie semnale electrice de comandă în vederea menţinerii stării de funcţionare a agregatului de comprimare la valori nominale. Suplimentar datele erau transmise la un aşanumit “TABLOU GENERAL DE AUTOMATIZARE”” de unde putea fi urmărită funcţionarea tuturor agregatelor din staţia de comprimare.

În acest mod se putea asigura controlul centralizat al staţiei de la camera de comandă, toate reglajele necesare funcţionării corecte şi în siguranţă a maşinilor făcându-se în mod automat conform unui program înscris în memoria unităţii centrale a tabloului de automatiza¬re, denumită “CONTROLER DE MAŞINĂ”. Controlerul de maşină a fost, la acea dată, realizat fizic utilizându-se o soluţie tehnică bazată pe micro controller-ul ATMEL 89C52. Astfel au fost automatizate cca 40 de agregate de comprimare gaze naturale atât electro¬compresoare cât şi motocompresoare, o mare parte din acestea fiind în funcţiune şi la ora actuală.

În anul 2013, Hasel Invent a dezvoltat pe baza aceleiaşi invenţii un sistem de automatizare, utilizând ca echipamente cu logică programată PLC-uri, la care operarea se poate face atât prin intermediul unor HMI-uri tactile, cat şi cu ajutorul unor calculatoare amplasate la distanţă în reţeaua INTRANET a beneficiarului.

Sistemul este format din două componente principale, prima fiind cea care asigură controlul local şi este amplasată în zona cu pericol de explozie, componentă ce oferă prin intermediul unui panou tactil o interfață tridimensională a agregatului şi a claviaturii de gaze, iar a doua constă în controlul de la distanță, asigurat de asemenea de un tablou cu logică programată ce asigură controlul şi comanda întregii stații de comprimare, oferind posibilitatea de a se monitoriza și controla atât parametrii tehnologici generali ai stației cât și cei ai fiecărei maşini în parte.

Instalaţia astfel proiectată centralizează toate informaţiile provenite de la:

  • agregatele de comprimare
  • instrumentaţia de câmp de pe claviatura staţiei
  • sistemele de detecție incendiu și gaz
  • sistemul antiefractie
  • sistemul de supraveghere video al staţiei

Mai jos se poate observa interfaţa grafică tridimensională elaborată de către Hasel Invent în anul 2013, interfaţă care permite accesul simultan al operatorului la o cantitate de informaţie mult mai mare decât în varianta inițială, facilitând astfel o exploatare mult mai comodă a agregatelor de comprimare faţă de situaţia existentă în anul 1999 când a fost făcută prima implemenare a brevetului de invenţie.